"Det vikarierna berättar stämmer"

Kalmar Artikeln publicerades

– Det går till precis så på Smedängen som vikarierna säger.

Det säger en anställd som arbetat 15 år inom kommunens hemtjänst, varav en stor del av tiden på Smedängen.

Hon var en av 35 personer som ringde Barometern efter gårdagens artiklar om kritiken mot Smedängens äldreboende. Många ville berätta om egna erfarenheter av missförhållanden på boendet.

– Min pappa bodde på Smedängen i höstas och det var fruktansvärt, säger Inga-Lill Lindström-Karlsson, som efter några veckor lyckades få pappan flyttad till ett annat boende.

– När jag kom dit med pappa i rullstolen var det ingen som hälsade på honom eller sa välkommen. När jag skulle gå frågade jag vad jag skulle göra med pappa. ”Ställ in honom i rummet”. När jag protesterade sa den anställda: ”Nä, men ställ ut honom bland de andra då”. Det kändes som om det var möbler hon pratade om.

Inga-Lill Lindström-Karlsson beskriver det som att pappan vissnade när han kom till Smedängen.

En vikarie på Smedängen berättar att hon har varit med om mycket av det som de två vikarierna beskrev i gårdagens tidning.

– Vid tre tillfällen har jag tagit upp det här med min enhetschef, men ingenting har hänt någon av gångerna, säger hon.

En annan kvinna berättar:

– Jag har varit anställd i Kalmar kommuns äldreomsorg i drygt 22 år och kan intyga att det vikarierna berättar stämmer. Det förekommer övergrepp dagligen. Inte överallt, men på vissa avdelningar, berättar en kvinna.

Personalen på Smedängen är oförstående till kritiken. Sju anställda på tre av Smedängens avdelningar uppmanar de två vikarierna att träda fram och stå öppet för sin kritik.

”Vi känner inte igen någon av de punkter som ni skrivit om. Vi arbetar inte på det sättet och det språket som ni nämnt används inte någon gång av personalen på dessa avdelningar”, skriver de i sitt mejl.

”Vi känner oss djupt kränkta av dessa anklagelser som vi anser inte förekommer på våra avdelningar”.

Enligt Thomas Tryggvesson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, ska händelserna som tas upp i kritiken internutredas.