”Det låter ju helt befängt”

Kalmar Artikeln publicerades

– Det låter ju helt befängt.

Det säger Monica Krantz som är en av två enhetschefer på Smedängen när hon hör listan med kritik från två anställda på boendet.

– Det låter fullständigt horribelt, jag känner inte igen det här alls. Det är inte så det funkar på mina avdelningar, säger Marie Karlström som är den andra enhetschefen.

Båda verkar bestörta över kritiken från två anställda på boendet.

– Jag tror inte att kritiken kan stämma, varken när det gäller mina eller Monica Krantz avdelningar på Smedängen, säger Marie Karlström.

– Det har hänt att personal har använt okvädesord mot vårdtagare. När vi fått veta att det har hänt har vi åtgärdat det. Det har blivit ett disciplinärende.

Hur ofta händer det att personalen använder okvädesord?

– Jag kan inte säga precis hur ofta det har hänt, men det är varken varje vecka eller varje månad.

Monica Krantz tror inte heller att anställda kan ha slagit boende.

– Nej, jag är helt säker på att det inte stämmer.