Därför ska det bli mer ideologisk debatt i fullmäktige

Kalmar Artikeln publicerades

Mer ideologi bland besluten. Det är skälet till att nästa fullmäktige inleds med två timmars allmänpolitisk debatt.

Det var moderaternas gruppledare Christina Fosnes som väckte idén om allmänpolitiska debatter i fullmäktige.

Christina Fosnes är Kalmarmoderaternas gruppledare och oppositionsråd. Hennes förslag om en allmänpolitisk debatt i fullmäktige blir nu verklighet.
Foto: Mats Holmertz
Christina Fosnes är Kalmarmoderaternas gruppledare och oppositionsråd. Hennes förslag om en allmänpolitisk debatt i fullmäktige blir nu verklighet.

– Ja, jag vill få in lite mer ideologi i den kommunala politiken. Det är viktiga beslut som tas, men jag tror att det är bra för väljarna att någonstans få höra hur partierna resonerar mer ideologiskt.

Christina Fosnes gjorde en hemställan till fullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S), och förslaget fick positiv respons.

Därför inleds det kommande fullmäktigemötet måndagen den 28 maj med två timmars allmänpolitisk debatt. Partiernas gruppledare håller var sitt inledningsanförande, och därefter blir det fritt fram för alla ledamöter att delta.

– Alla partier blir likställda i och med att alla får samma tid på sig, säger Christina Fosnes, som vill att debatterna blir återkommande, en gång i halvåret.

– Jag är jätteglad för detta, förhoppningsvis tillför det något till kommunpolitiken, säger hon.

Även kommunalrådet Johan Persson (S) gillar idén:

– Det är ju näst sista mötet med de här ledamöterna före valet, så det blir bra.

Debatten är öppen för allmänheten eller kan följas på nätet, precis som fullmäktiges alla möten.