Cirkulationsplats på förslag

Kalmar Artikeln publicerades

En cirkulationsplats i korsningen Södra vägen/ Tegelviksvägen hade förbättrat trafikflödet, det skriver Magnus Sköld i ett medborgarförslag till Kalmar kommun. Han skriver att han upplever att det har blivit allt mer trafikerat på Södra vägen och att det därför vore bra med en cirkulationsplats. En lösning som han trodde skulle tas till tidigare i samband med att Södra vägen smalnandes av men så blev inte fallet.