Chockhöjning av politikerarvoden

Kalmar Artikeln publicerades

Allt sämre tider för den kommunala ekonomin. Allt bättre för kommunala politiker. Johan Persson (S) kan få en höjning med 13 procent, det är mer än fem gånger mer än andra kommunanställda.

När Sveriges kommuner laddar för sämre tider i spåren av de ekonomiska problemen i södra Europa föreslår arvodeskommittén i Kalmar rekordhöjda arvoden. Precis när lönerörelsen har dragit igång och när fackens bud på 3 procent ratas vill arvodeskommittén att kommunalrådet Johan Perssons lön ska höjas med 13 procent. Malin Petersson (M) får en ännu finare julklapp, hennes arvode ökar med närmare 18 procent.
Anledningen till politikernas höjda arvoden är att arvodeskommittén vill koppla dessa till ett riksdagsarvode som just är 57 000 kronor.
Tidigare har arvodena varit kopplad till den genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen. De räknas för nästa år stiga 2,5 procent. Det hade i så fall inneburit att exempelvis Malin Petersson (M) fått ett lönepåslag med 1150 kronor per månad. Nu blir det istället 8 000 kronor.
Barometern skrev i förra veckan om det nya blocköverskridande arbetet, där S bjudit in både M och C. Det samarbetet verkar redan fungera. För enligt arvodeskommitténs protokoll, var de tre partierna överens om nivåerna.
S majoritetspartner MP fick i stället agera opposition. Jimmy Svensson föreslog att kommunalrådsarvodet skulle sänkas med 5 procent.
– Det finns en gängse uppfattning att vi har en svag opposition i Kalmar. Man kan undra om den blir mer högljudd om man ger oppositionsrådet en 18-procentig lönehöjning, säger han.
Han tycker arvodena saknar verklighetsförankring.
– Den lönehöjning som Malin Petersson får på 8 000 kronor varje månad är ganska exakt lika mycket som jag tjänar på mitt jobb som tidningsutdelare, säger han.
Arvoden kommer att fastställas på kommunfullmäktiges decembermöte.
– Vi har haft genant låga arvoden. Detta är en harmonisering till hur liknande kommuner har det. Det är inte ovanligt att ett kommunalråd har en 70-80 timmars vecka, säger Göran Häggfors (M) vice ordförande i arvodeskommittén.