Bygglov söks för scen i bastion

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmar kan få ett nytt arenatillskott. I bastionen vid Södra Vallgatan vill kommunen bygga en permanent scen och entrébyggnad.

Bastionen är ett fornminne och både länsstyrelsen och Kalmar läns museum har deltagit i möte med kommunen med anledning av scenbygget. Tanken är att det ska bli en modern amfiteater med en mindre entrébyggnad och en scen närmast gatan i två skilda byggnader.

Amfiteatern sedd ovanifrån.
Foto: Ritning: Tengbom
Amfiteatern sedd ovanifrån.

Entréfasaden är av kalksten och taket i koppar. Dörrarna är gjorda av ek. Samma upplägg används för teaterbyggnaden som inbegriper toalett, loge och utescen.

– Det finns en idé om att bara använda äkta material och det känns omsorgsfullt gjort. Sedan har ju kommunen med sig länsstyrelsen i detta eftersom det är fråga om en fornlämning. Länsstyrelsen tycker det är bra om den används och blir tillgänglig för publik och själv är jag imponerad över att man inte snålar på materialen, säger Richard Edlund, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum, som varit med och fört samtal med kommunen.

Bänkarna på parkett blir portabla och de på slänten fasta. Totalt är det planerat för 756 platser.

För att kunna bygga på platsen behövs tillstånd från länsstyrelsen.