Brist på chefer i omsorgen motas med utbildning

Kalmar Artikeln publicerades

Omsorgsförvaltningen stämmer i bäcken för att försöka råda bot på en framtida chefsbrist. Nu finns ett förslag om att genomföra en större intern satsning plus en aspirantutbildning för socionomstudenter.

I dag arbetar 40 enhetschefer inom omsorgen i kommunen. Men inom de närmsta åren kommer betydande pensionsavgångar och eftersom det är konkurrens om chefer vid rekrytering, en konkurrens som ökat, så vill omsorgsförvaltningen redan nu säkra upp behovet.

I ett förslag till omsorgspolitikerna lanseras idén att sjösätta ett skräddarsytt ledarförsörjningsprogram med tolv platser för befintlig omsorgspersonal. Programmet pågår under ett år och ledarskapsutbildning, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt systematiskt kvalitetsarbete ska stå på schemat.

En andra del är att ordna en särskild aspirantutbildning för socionomstudenter vid Linnéuniversitetet. Också det programmet är tolv månader långt. Här tänks en mer försiktig start med endast en plats. Den personen som går utbildningen kommer att erbjudas provanställning som enhetschef.

    – Vi ska fortfarande fokusera på att vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga chefer om på så sätt attrahera nya erfarna chefer, men vi måste göra ännu mer. Fler ska vilja bli chefer inom framtidens äldreomsorg. Vi vill hitta nya vägar, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, i ett pressmeddelande.