Björklund: ”Vi kör över regeringen”

Kalmar län Artikeln publicerades

Barnäktenskap ska förbjudas i Sverige.

Jan Björklund tvekar inte, en majoritet i riksdagen kommer att köra över regeringen och ändra lagen.

Liberalernas parti­ledare, Jan Björklund anser att ­Sverige behöver en ny lagstiftning som förbjuder barnäktenskap som ingåtts utomlands.

Barometern-OT kunde i går­dagens tidning berätta om 14-åriga gravida Aisha som kommit att bli en riksangelägenhet. En av dem som engagerat sig i lagstiftningen kring barnäktenskap är Jan Björklund.

För att få till stånd lagändringen har Liberalerna lagt ett förslag i riksdagens civilutskott om att ta fram ett lagförslag mot barnäktenskap, så att inget barn under 18 år ska kunna ­anses som gift i Sverige, även om ­äktenskapet har ingåtts utomlands.

– Det finns en lucka i nuvarande lagstiftning. I dag är det förbjudet för unga under 18 som bor i Sverige att gifta sig, det är också förbjudet att ingå äktenskap före 18 år om ­endast den ena parten bor i Sverige. Men lagen gäller inte om två per­soner redan ingått äktenskap när de kommer till Sverige. Denna lucka ska vi täppa till. Barn ska inte gifta sig, säger Jan Björklund.

Att den nuvarande lagen kommer att skärpas är Jan Björklund över­tygad om. Hans förhoppning är att en ny lag ska träda i kraft vid års­skiftet 2017–2018.

– Nu har partierna sagt sitt om vårt förslag och det finns en majoritet för att förändra lagstiftningen, vi kommer att köra över regeringen. Men sedan kommer det att ta lite tid, det tar tid att införa nya lagar i Sverige. Men jag hoppas att vi ska ha en ny lag på plats vid årsskiftet, säger Jan Björklund.

Att det behövs en ny lagstiftning ­anser Jan Björklund vara självklart.

– Statistik från Migrationsverket rapporterar om att det bara under hösten 2015 upptäcktes 130 fall där flickor så unga som 14 år hade ingått äktenskap utomlands. Till det ska läggas det stora mörkertal som finns runt barnäktenskap. Verkligheten är ju den att till skillnad från i Europa är barnäktenskap vanligt i Mellan­östern varifrån många av våra ­flyktingar kommer. Men i Sverige ska barnäktenskap inte vara tillåtet, säger Jan Björklund.

Barometern-OT sökte under ­torsdagen barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) för en ­kommentar om regeringens inställning i barnäktenskapsfrågan. Åsa Regnér valde dock att hänvisa till ett möte som ska hållas i dag fredag med samtliga partier utom SD.