Bergkvarabuss vann upphandling om miljardaffär

Kalmar län Artikeln publicerades
Göran Mellström, grundare och vd på Bergkvarabuss.
Foto:Anders Johansson
Göran Mellström, grundare och vd på Bergkvarabuss.

Landstingets upphandling av kollektivtrafik i länet under perioden 2017-2027 är klar.

En upphandling för rekordsumman 4,8 miljarder kronor.

På tisdagen klubbade landstingsstyrelsen arbetsutskott mångmiljardupphandlingen av kollektivtrafiken i länet 2017-2027. En affär som sänker landstingets och kommunernas kostnad för kollektivtrafiken i länet med ungefär två procent.

När det gäller trafikföretagen är Bergkvarabuss den stora vinnaren.

– Bergkvarabuss tar över trafiken i Kalmar, regiontrafiken, på Öland och i Torsås det motsvarar ungefär 40 procent av upphandlingen. De övriga uppdragen är fördelade på ett stort antal händer och fötter, flera olika entreprenörer. Det är också glädjande att vi sänker kostnaderna, främst för kommunerna, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på KLT.

    Inför upphandlingen kritiserades KLT för att man i anbudsunderlaget ställde krav på kollektivtrafiken skulle vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktningen och huvudalternativet för drivmedel skulle vara biogas.

    – Anbudsgivarna har inte haft några problem med våra krav. Vi fick in anbud från 30 olika trafikföretag, det är jag väldigt nöjd med. Nu har vi också landat en upphandling som innebär att kollektivtrafiken i länet från augusti 2017 är helt fossilfri och att 60 procent av fordonen drivs med biogas, det är jag mycket nöjd med, fortsätter Karl-Johan Bodell.

    Andra nyheter i upphandlingen är att det ombord på bussarna kommer att finnas wi-fi, USB-uttag, hjärtstartare, ett informationssystem som ger kunden information om läget i trafiken på alla bussar. Det kommer också finnas två anpassade barnsäten i de bussar som kör längre sträckor.

    KLT fick också igenom kraven på att trafikbolagen som tog hem den nya upphandlingen ska ta över nuvarande personal, att all personal ska anställas under kollektivavtalsliknande former och att meddelarskydd för entreprenörens personal ska gälla. Upphandlingen gäller cirka 400 fordon, 18 miljoner vagnkilometer per år.