Årets kårval - en digital superflopp

Kalmar/Växjö Artikeln publicerades
Foto:Paul Madej

Valdeltagandet i årets studentkårsval blev rekordlågt. Bara två procent av medlemmarna röstade.

I normalfallet röstar mellan 10 och 11 procent av de dryga 6 000 kårmedlemmarna på Linnéuniversitetet. Redan den siffran har ansetts alldeles för låg. Skälet till den dramatiska minskningen av röster tros bero på att ett nytt digitalt valsystem använts.

– Vi körde systemet som ett pilotprojekt men det var alldeles för omständligt. Man skulle logga in och många hade glömt sina lösenord, säger Daniel Svedjebjörk, avgående kårordförande.

Utöver inloggningen så fanns flera fallgropar inne i systemet som försvårade röstningen.

Tidigare val har kåren använt sig av Google Docs och pappersröster. Tanken med det nya systemet var att slippa ifrån manuell hantering som tar mer tid och ger utrymme för fel.

– Inför nästa val får kåren ta ställning till om man ska byta system igen eller se om det går att göra det lättare med systemet som använts i år. Men så omständligt som det var nu, kan det inte vara.

Till ny ordförande i kåren valdes Victor Lagercrantz.

Studentkårsvalet genomfördes 4:e till 11:e april.

Fyllnadsval kommer att göras den 25 maj eftersom alla poster i styrelsen inte är tillsatta.