Anrikt förband har halat flaggan för sista gången

Kalmar Artikeln publicerades

Fanvakten, under kapten Hans Luthanders befäl, överlämnade Kalmargruppens fana, örloggsflaggan halades och chefen för södra militärdistriktet, överste Göran Boijsen förklarade att Kalmargruppen därmed var historia.

Till tonerna av Kalmarbrigadens marsch, framförd av Hemvärnsmusikkåren i Kalmar län, kommenderade örlogskapten Joe Wilhelmsson giv akt! för sista gången i egenskap av chef för Kalmargruppen och överlämnade befälet och fanan till överstelöjtnant Bengt-Göran Svensson från Växjö.

Prominenta gäster
Det var många prominenta personer både från det civila och det militära samhällets toppskikt som var inbjudna till minnesceremonien. Bland dem fanns ingen mindre än marinbaschefen , kommendör Lennart Månsson, för att nämna någon.
Det var mer än en i den skara av gäster som hade svårt att hålla tårarna tillbaka när Kalmargruppen, med anor från 1623, i och med detta är ett förband i raden av många vars enda roll är att fungera som material för militärhistoriker.
- Tråkigt, vi har försökt att få ha kvar en militär ledningsfunktion i länet, men nu upphör de sista resterna av en lång militär era. Nu är det som det är och som militärer brukar säga, det är bara att gilla läget, sade landshövding Sven Lindgren.
Det kommer att påverka möjligheten att samordna insatser där det krävs deltagande från olika myndigheter. Det kan komma att påverka rekryteringen till hemvärnet. Det är
i dag inte ens klart hur insatserna ska organiseras och ledas
i framtiden.

Besked i höst
- Det kommer en krisberedskapsproposition i höst som ger besked om organisationen, sade Sven Lindgren.
Överste Göran Boijsen gav
i sitt tacktal till Kalmargruppen en kort och sammanfattande bakgrund till varför sju militärgrupper i södra distriktet av totalt tio i landet blev föremål för nedläggning i det senaste försvarsbeslutet som Göran Boijsen kallade för en fattigmanslösning.
- Kalmargruppen är en solitär som inte ingår i en garnison och i Stockholm tycker man inte om solitärer, sade han.
Nåväl. Kalmargruppen gick till historien. De inbjudna torkade tårarna, eller var det regndroppar?, och gick till det uppsatta partytältet för lite förfriskningar.