Anders Enström: Viktigt för ägarna att vara tydliga med oberoendet

Kalmar Artikeln publicerades

För Barometern-OT är det extremt viktigt att stå fri och obunden i förhållande till det samhälle vi ska bevaka. Och där är ägarna av avgörande betydelse.

Som chefredaktör och ansvarig utgivare har jag aldrig upplevt att Barometerns ägarstiftelse försökt påverka tidningens innehåll i en viss riktning. Tvärtom har respekten för redaktionens självständighet varit tydlig.

Med detta sagt måste jag dock dela den oro som tidningens politiska chefredaktör, Martin Tunström, uttrycker efter Stiftelsen Barometerns senaste utnämningar. Genom att utse aktiva kommunpolitiker till ersättare i styrelsen riskerar stiftelsen att läsare och medborgare uppfattar att distansen mellan den politiska makten och tidningen blir för liten. Vid senaste årsstämman valdes Christina Fosnes, moderat oppositionsråd i Kalmar, in som suppleant, och sedan tidigare finns Henrik Yngvesson, moderat kommunalråd i Mörbylånga, i samma roll. Två aktiva politiker som Barometern har att kritiskt granska i sina dagliga gärningar.

Precis som Martin Tunström skriver i sin ledare är Stiftelsen Barometern genom ägarstrukturen i formell mening långt från de publicistiska besluten. Stiftelsen är en av två delägare till Gota Media AB, där den andra är Tore G Wärenstams stiftelse i Borås (Borås Tidning). Stiftelserna utser ledamöterna i Gota Media AB, som i sin tur tillsätter chefredaktörer som självständigt ska leda tidningarnas journalistiska arbete. Uppdraget till tidningarna finns tydligt formulerat i Gota Medias publicistiska värdegrund, där det bland annat står:

”När stiftelserna bildades hade tidningarna – liksom nu – en stark opinionsbildande uppgift men var mer eller mindre ideologiska kamporgan när den tidens politiska rörelser byggde välfärdsstaten. Med tiden har uppgiften förändrats, tidningarna är politiskt neutrala i sin nyhetsrapportering och den ideologiska markören finns på ledarsidan.”

Med andra ord: Barometern-OT:s allmänna redaktion ska inte ha någon politisk uppfattning eller agenda. Vår trovärdighet bygger på just den utgångspunkten.

Diskussionen om aktiva politiker som utsetts till suppleanter i Stiftelsen Barometerns styrelse handlar därför, som Martin Tunström skriver, mest om symbolik. Men symboliken kan av läsare och medborgare uppfattas som något mer, och det är därför nomineringarna är olyckliga. Inte på grund av person utan av funktion, som Tunström också påpekar.

Det får inte finnas ens misstankar att jag och den övriga redaktionen går någons politiska ärende.

Att vi däremot emellanåt anklagas för att göra så hör till sakens natur. När vi granskar privata vårdboenden menar kritikerna att vi bedriver vänsterpolitik. När vi ställer kritiska frågor kring vänstermajoritetens prioriteringar i Kalmar kommun får vi höra att vi går högerns ärenden. När vi berättar om flyktingöden anklagas vi av SD-anhängare för snyftjournalistik i de etablerade partiernas anda (PK-journalistik). När vi granskar sambandet mellan utländska medborgare och brottslighet anklagas vi för att gå SD:s ärenden.

Det understryker hur viktigt det är att ägarna fortsätter vara tydliga med att Barometern-OT ska vara fri och obunden. Och det är därför som det är viktigt för Barometernstiftelsen att, och nu citerar jag Martin Tunström igen, ”reflektera över hur det uppfattas när aktiva politiker får framträdande positioner.”

För det får inte råda några som helst tvivel: Barometern-OT står fri och obunden i förhållande till det samhälle vi ska bevaka.