"Alla barn måste ha samma rättigheter"

Kalmar Artikeln publicerades
På fönsterbrädet i Aishas övergivna rum står en hemsydd kudde lutad mot rutan. Kudden har ett tryckt foto med ett kärlekspar. De ser lyckliga ut, Aisha och Emin framför hamnen i Kalmar. Bilden av ung kärlek? Eller bilden av ett övergrepp? Barometern berättade i lördags om hur parets äktenskap skapat stor kalabalik på socialkontoret i Mönsterås.
Foto:Hazem Dakel
På fönsterbrädet i Aishas övergivna rum står en hemsydd kudde lutad mot rutan. Kudden har ett tryckt foto med ett kärlekspar. De ser lyckliga ut, Aisha och Emin framför hamnen i Kalmar. Bilden av ung kärlek? Eller bilden av ett övergrepp? Barometern berättade i lördags om hur parets äktenskap skapat stor kalabalik på socialkontoret i Mönsterås.

En 113 år gammal lag reglerar barnäktenskap i Sverige.

Redan i augusti krävde barnombudsmannen ny lagstiftning.…"Vi måste bestämma oss. Ska barn kunna leva i barnäktenskap?"

Äktenskap som ingåtts i utlandet måste godkännas av svenska myndigheter. Det regleras i en lag från 1904.

I juli 2014 ändrades lagen för att ge stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Men fortfarande är det inte kristallklart för svenska myndigheter vad som gäller när äktenskap ingåtts i utlandet. Dessutom saknar myndigheterna tydliga riktlinjer för hur de ska agera.

– Vi måste bestämma oss i Sverige. Ska barn kunna leva i barnäktenskap här? Vi måste se över lagstiftningen. Och vi måste ta fram tydligare riktlinjer till socialtjänster och andra myndigheter, säger Juno Blom på länsstyrelsen i Östergötland.

Hon är del av Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck. Just länsstyrelsen i Östergötland har nämligen ett nationellt uppdrag att jobba mot hedersvåld. De har försökt lyfta frågan om barnäktenskap sedan hösten 2015, bland annat genom att kontakta ansvariga ministrar, Barnombudsmannen och andra myndigheter.

Hon berättar om de 65 fall av barnäktenskap som identifierats i Malmö.

Där har kommunen gått in och skilt på fyra av paren.

– Jag kanske hade kunnat förstå det om siffran varit tvärt om, att fyra hade fått fortsätta vara tillsammans. Nu blir det ett undantag att man särar på paren. Normen blir att man låter barn leva i barnäktenskap, säger Juno Blom.

För henne är det enkelt. Barn ska ha samma rättigheter oavsett var de är födda.

– FN har ett utvecklingsmål till 2030 att barnäktenskap i världen ska upphöra. Och vi i Sverige ställer upp på det. Det måste vara utgångspunkten när socialtjänsten ska utreda ett barn som är gift, säger hon.

Generationer av kvinnokamp har gett kvinnor i Sverige enorma möjligheter jämfört med i många andra länder, menar Juno Blom.

– Den kampen behöver vi ta igen, säger hon.

Annars är risken att stora grupper av människor halkar efter i samhällsutvecklingen, eller blir isolerade i parallellsamhällen. Hon berättar exempelvis om flickor som har universitetsexamen men aldrig har fått arbeta på grund av hedersförtryck. Samhället får inte ignorera de mest utsatta, menar hon.

– För alla är inte delad föräldraförsäkring den viktigaste kvinnofrågan, utan rätten att själv bestämma vem man ska bli förälder med, säger Juno Blom.

Här får samhället inte vara otydligt. Om man inte sätter stopp för barnäktenskap sviker man barnen.

– Tänk dig att du är 16 år. Du kommer från ett samhälle där barn och kvinnor aldrig fått vara med och fatta beslut. Hur lätt är det för barn att säga "det här vill jag" och "det här tycker jag".

I grunden handlar det om lika rättigheter. Och att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

– Jag tycker att det är fantastiskt att människor möts. Jag älskar olikheter som utvecklar vårt system. Men rättigheterna och skyldigheterna måste vara lika för alla. Man måste kunna tänka att man kan jobba mot barnäktenskap och mot främlingsfientlighet parallellt.

Fakta

Visa mer...

Fakta

5 krav från Barnombudsmannen

I augusti lämnade BO följande förslag till regeringen:

• Ändra lagen så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år erkänns i Sverige.

• Inför ett nytt brott i brottsbalken, barnäktenskapsbrott.

• Gör en kartläggning av barnäktenskap bland nyanlända ensamkommande barn.

• Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram allmänna råd, riktlinjer och metodstöd för hur socialtjänsten ska agera.

• Ge relevanta myndigheter i uppdrag att säkerställa att dess personal har kompetens att handlägga barnäktenskap.

Visa mer...

Fakta

Vad säger lagen?

Den som är under 18 får inte ingå äktenskap i Sverige. Tidigare fanns möjlighet att göra undantag men det togs bort när lagen skärptes 2014.

Äktenskap som ingåtts i utlandet måste erkännas av svenska myndigheter för att vara giltiga. Det regleras i en lag från 1904. Att ett utländskt äktenskap erkänns i Sverige innebär att det blir giltigt här och alltså får samma rättsverkningar som ett svenskt äktenskap. Lagen skärptes 2014, men har ändå kritiserats för att inte tillräckligt tydligt komma åt barnäktenskap ingångna i utlandet.

Socialtjänstlagen ger myndigheter att ingripa när barn far illa, men reglerar inte specifikt barnäktenskap.

Visa mer...