Akut kris för medicinkliniken

Kalmar Artikeln publicerades
Tora Elfversson Dahlström, ordförande Vårdförbundet i Kalmar län, vill se en snabb kortsiktig plan för att lösa krisen för medicinkliniken på länssjukhuset i Kalmar.
Tora Elfversson Dahlström, ordförande Vårdförbundet i Kalmar län, vill se en snabb kortsiktig plan för att lösa krisen för medicinkliniken på länssjukhuset i Kalmar.

Vårdförbundet vill se en krislösning för medicinkliniken i Kalmar. Efter en omorganisation flyr personalen från kliniken. Nu krävs en akut plan för att säkra patientsäkerheten.

Personalen på medicinklinikens avdelning 17 på länssjukhuset i Kalmar var redan i somras bekymrad. Då slog sjuksköterskor på medicinkliniken larm. De var oroade för att kunna garantera patientsäkerheten eftersom en stor omorganisation där tre verksamheter, stroke-, hjärt-,lung- och hematologiavdelningarna slogs samman till en gemensam avdelning skulle genomföras.

Men brist på personal tvingade ledningen för medicinkliniken att genomföra omorganisationen. Under sensommaren och den tidigare hösten genomfördes sammanslagningen. Resultatet blev att stora delar av personalstyrkan, 17 sjuksköterskor med specialistkompetens inom de tidigare tre verksamheterna, lämnade kliniken.

– Problemen på medicinkliniken har växt under året. Det är fortfarande kompetent personal som söker sig därifrån. Därför vill vi att sjukhusledningen och landstingsledningen arbetar fram en kortsiktig plan för att lösa de akuta problemen. Just nu är det problem vid samtliga medicinkliniker i länet, men situationen på länssjukhuset oroar mest, säger Tora Elfversson Dahlström, ordförande Vårdförbundet i Kalmar län.

Tora Elfversson Dahlström, ordförande Vårdförbundet i Kalmar län.
Tora Elfversson Dahlström, ordförande Vårdförbundet i Kalmar län.

Ett av de problem som Vårdförbundet vill diskutera fram en lösning på är personalens oro för patientsäkerheten eftersom de måste arbeta med patientgrupper de saknar specialistkompetens för.

– I varje samtal jag har med landstingspolitiker och tjänstemän lyfter jag problemen på medicinkliniken. Det är oerhört frustrerande och obehagligt för en sjuksköterska att ta hand om en patient de känner att de saknar kompetens för att sköta om. Flertalet av de sjuksköterskor som slutat finns kvar här i närområdet. Vårt förslag är därför, tala med sjuksköterskorna och lös problemen så att de vill komma tillbaka till kliniken, fortsätter Tora Elfversson Dahlström.

Johan Rosenqvist, nu hälso- och sjukvårdsdirektör, var sjukhuschef för länssjukhuset när omorganisationen genomfördes. Han är väl medveten om problemen men räknar med att de ska gå att lösa, även om det tar tid.

”Jag övertygad om att kliniken kommer att kunna vända utvecklingen till något positivt”, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör.
Foto: Mats Holmertz
”Jag övertygad om att kliniken kommer att kunna vända utvecklingen till något positivt”, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Det pågår ett väldigt seriöst och målmedvetet arbete på kliniknivå för att lösa de problemen som finns och vi följer det via vårt sjukhusråd och förvaltningsråd. Men i grunden handlar detta om ett generellt problem för hela landet, bristen på specialistsjuksköterskor. Samtidigt är verkligheten den att på små sjukhus, som länssjukhuset, finns det inte utrymme för personalen att enbart arbeta med en rent specialiserad inriktning. Alla måste i grunden har beredskap för att ta emot och arbeta med alla patienter. Detta ska gå att kombinera med att utveckla olika specialistkompetenser, säger Johan Rosenqvist.

Varför var omorganisationen av avdelning 17 nödvändig?

– Den nya organisationen var ett förslag från klinikledningen för att klara personalbristen, det var det bästa alternativet. Hade vi inte genomfört omorganisationen hade risken varit stor för att kliniken hade tvingats stänga en halv eller en hel avdelning, det var verkligheten.

– Men de problem som finns just nu pågår det ett bra arbete för att lösa. Detta är en process som tar tid, men på lång sikt är jag övertygad om att kliniken kommer att kunna vända utvecklingen till något positivt. Det pågår en bra process där just nu, säger Johan Rosenqvist.

Även länssjukhusets nya sjukhuschef, Annkristin Svensbergh, är positiv inför framtiden.

Sjukhuschef Annkristin Svensbergh, Kalmar är övertygad om att medicinkliniken löser de problem som finns.
Foto: Lars Johansson
Sjukhuschef Annkristin Svensbergh, Kalmar är övertygad om att medicinkliniken löser de problem som finns.

– Medicinkliniken är en fantastiskt fin verksamhet. Visst, vi har stora utmaningar men jag ser med tillförsikt på framtiden. Vi tar personalens oro på största allvar och det pågår ett bra arbete. Vi ska se möjligheterna, och vi har en bra dialog om hur vi ska lösa de utmaningar som finns.

Här kan du kommentera, dela och gilla artikeln