600 skolelever i Kalmar ska ut i yrkeslivet

Kalmar Artikeln publicerades

Skolan ska återknyta kontakten med arbetslivet. Med start 2019 ska högstadielever ut på Prao igen.

I Kalmar kommun är det cirka 600 elever i årskurs 8 som efter nyår ska få en veckas arbetslivspraktik.

– Den obligatoriska Praon togs bort för 15-talet år sedan men nu har regeringen återinfört den igen. Allt fler arbetsgivare klarar nu den ökande säkerheten, säger Clas Wolke som är verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar.

– Att få ökad kunskap om arbetslivet tidigt är också efterfrågat, tillägger Emma Thorsell som är praosamordnare.

Totalt omfattar praon tio dagar (fem per termin). Utmaningen för skolorna blir att hitta arbetsgivare som är villiga att ta emot åttonde- och niondeklassare.

– Jag sticker inte under stol med att det kommer att vara en utmaning. Inom kommunal verksamhet kommer det vara ett bra tillfälle att få elever att exempelvis få en inblick i äldreomsorgen. Jag hoppas också att många branscher som har problem med att hitta personal tar chansen och visar upp sig, säger Clas Wolke.

Eleverna kommer att få möjlighet att hitta praoplatser via ett digitalt nätverk.

– Men det är förstås välkommet med egna kontakter, säger Emma Thorsell.

Högstadieeleverna har också rätt att genomföra sin Prao på något av de yrkesförberedande programmen på gymnasiet