54 förslag för en bättre sjukvård

Kalmar Artikeln publicerades

Nu inleds landstingets/regionens budgetarbete inför 2019. Den rödgröna majoriteten har nu överlämnat 54 förslag till landstingets tjänstemän. Förslag som nu ska omarbetas till ett budgetförslag.

Jämlik hälsa, nära vård, utvecklad e-hälsa och arbete med tillväxt i Kalmar län. Det är fyra av huvudområdena i den budget som ska läggas fram för beslut till landstingsfullmäktige i november.

– Det vi nu presenterar är en viljeinriktning, vi presenterar 54 förslag som vi vill arbeta med under budgetarbetet. Detta är faktiskt tolfte året som den här majoriteten lägger fram riktlinjer för budgetarbete, det är vi stolta över, säger landstingsrådet Anders Henriksson (S).

De fyra rödgröna landstingsråden Lena Segerberg (S), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V) och Jessica Rydell (MP) lägger nu fram riktlinjerna för årets budgetarbete. Ett dokument med 54 förslag om hur sjukvården i länet ska bli bättre.
Foto: Mats Andersson
De fyra rödgröna landstingsråden Lena Segerberg (S), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V) och Jessica Rydell (MP) lägger nu fram riktlinjerna för årets budgetarbete. Ett dokument med 54 förslag om hur sjukvården i länet ska bli bättre.

Majoritetspartierna pekar under sin information om förslagen gärna på att landstinget I Kalmar län i en rad olika mätningar tillhör de bästa i Sverige. Men samtidigt konstaterar man att det finns problem som måste lösas.

– I vårt län blir vi år för år fler äldre-äldre. Den stora utmaningen för oss nu är att både bli tillräckligt attraktiva för att både kunna rekrytera ny personal och behålla våra medarbetare. Det arbetet är helt avgörande, utan personal kan vi inte erbjuda våra invånare den sjukvård vi vill, förklarar Anders Henriksson.

Bland de 54 förslagen finns många som känns igen. Arbetet för köfrivård ska fortsätta och kontrakt inom cancervården ska skrivas är två. Men det finns också nyheter.

– Vi vill satsa mer på ambulansen i länet, kanske satsa på ett antal renodlade transportambulanser, transporterna ökar. Ett annat uttalat mål är att antalet personer som insjuknar i kroniska sjukdomar ska minska, säger Lena Segerberg (S).

Ett annat återkommande område som det fortsatt ska satsas på är barn- och ungdomspsykiatrin.

– Vi måste komma in med förebyggande och hjälpande arbete så tidigt som möjligt. därför är en viktig del i arbetet med att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar att fördjupa samarbetet mellan olika aktörer. Vi vill förbättra samarbetet mellan elevhälsan och barn- och ungdomshälsan för att skapa en helhetssyn kring barn och ungas hälsa, fortsätter Linda Fleetwood (V).

Ett av de tunga områdena bland budgetriktlinjerna är de förslag som handlar om nära vård, om hur primärvården ska förbättras och göra mer tillgänglig.

– Vi har i dag ett mål som säger att alla som söker ska få träffa en läkare inom fem dagar. Nu skärper vi upp den målsättningen, vårt mål nu är att den som uppsöker sjukvården ska garanteras en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Ett annat väldigt viktig mål är att skapa en bättre kontinuitet, vi vill att våra patienter ska få ett erbjudande om en fast vårdkontakt och en egen fast läkarkontakt, säger Jessica Rydell (MP).

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.