2,5 miljoner till föreningar

Kalmar Artikeln publicerades

Det blir pengaregn över många av Kalmars föreningar vid årets sista nämndmöte. Sammanlagt 2,5 miljoner kronor delas ut.

24 olika kulturföreningar får dela på merparten av bidragen, som kultur- och fritidsnämnden nu ska besluta om. Konstvännerna Lindsdal får minst, 3 000 kronor, medan Krusenstiernska gården får mest, 500 000 kronor.

Spridningen bland föreningarna är också stor. Från Masquerade Lajvförening, som får 13 000 kronor, till Musikkåren Lyran, 65 000 kronor, och Teatergalleriet som får 160 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen säger ja till samtliga kulturföreningar, även om önskemålen prutas ner till samma nivå som för 2015. "På grund av det kärva budgetläget föreslås generellt oförändrade bidrag", skriver förvaltningen i det förslag som nämnden ska ta ställning till nu på torsdag, den 17 december.

  Samtidigt beslutas också om driftbidrag till tolv Folkets Hus och bygdegårdsföreningar, sammanlagt 585 000 kronor, där Bjursnäs bygdegårdsförening får mest. 197 000 kronor delas också ut till fem nykterhets- och sociala föreningar, där Antidiskrimineringsbyrån Sydost får 100 000 kronor.

  Fakta

  51 föreningar får dela på pengarna

  Ett urval av föreningarna som får bidrag för 2016:

  Kalmar musiksällskap 80 000

  Scenkonst Kalmar 145 000

  Kalmar teaterförening 160 000

  Doc Lounge 40 000

  Kalmar folkrörelsearkiv 288 000

  Folkets Hus i Lindsdal 138 000

  Påryds parkförening 42 000

  Djurskyddet Kalmar 50 000

  KF Länken 27 000

  (Källa: Kultur- och fritidsnämnden)

  Visa mer...