Insändare

Vi tar klimathotet på största allvar

Insändare Artikeln publicerades

Ingen kan ha undgått den klimatdiskussion som pågår. Vissa väljer att sticka huvudet i sanden, ifrågasätter detaljer i resonemangen och försöker därmed förneka det förmodligen största hotet mot jorden och mänskligheten vid sidan av det ständiga hotet mot världsfreden.

Samtidigt finns det ingen anledning att förvärra den klimatångest som många känner. Vad som behövs är kunskapsspridning för att öka insikten om hur läget ser ut och vilka insatser som behöver och kan göras. Panik och handlingsförlamning leder oss inte framåt. Här har jag och andra förtroendevalda ett stort ansvar. Vi kan visa vägen i de verksamheter vi ansvarar för. Det handlar åtgärder både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Avgörande för att lyckas är att klimatmål och hållbar tillväxt kombineras istället för att ett motsatsförhållande skapas.

I vårt län har vi under en längre tid arbetat långsiktigt och målmedvetet med klimatfrågor och hållbarhet. Detta sker både i kommunerna samt i tidigare landsting och regionförbund, och numera i det nya Region Kalmar län. Till grund för arbetet ligger FN:s Agenda 2030 och dess 17 delmål. I Region Kalmar län görs sedan år 2014 särskilda klimatbokslut. Här mäts löpande ett antal parametrar utifrån uppsatta mål. Vi samlar redovisningarna så att både mål och mått blir kända och förankras i såväl verksamhet som politik. Det är viktigt att målen är relevanta, tydliga och mätbara samt påverkbara på alla nivåer. Genom kontinuerlig utvärdering får vi tydliga tecken om vi är på rätt väg eller inte. Om vi ligger efter får vi gasa och vid behov kanske ompröva vissa delar. Är vi på rätt väg så håller vi i. Region Kalmar län har kommit långt i arbetet och vi har uppmärksammats på riksnivå där flera andra regioner tittar på hur vi gör.

Klimatfrågorna är och kommer att vara centrala i regionens arbete. Det återspeglas också i alla ledande dokument, till exempel den gällande och kommande regionplanen och den regionala utvecklingsstrategin 2030. Men det får inte bara bli papperstigrar med vackra formuleringar. Allt måste bli praktisk handling ute i länet och i regionens egna verksamheter. Därför har arbetet förstärkts med en verksamhetsplan för miljö och hållbar utveckling. Det finns särskilda lokala miljöombud i regionens verksamheter och en särskild beredning för hållbarhet och folkhälsa har inrättats direkt under regionfullmäktige för att följa Agenda 2030-arbetet.

Resultaten hittills är goda. Vi har bland annat minskat utsläppen av växthusgaser och koldioxid. Här är målet att Kalmar län ska vara fossilbränslefritt år 2030. Redan nu är kollektivtrafiken med buss fossilbränslefri och en upphandling har gjorts av fossilbränslefria serviceresor som sjukresor och färdtjänst. Här går regionen före och visar vägen. Samtidigt måste alla ta sin del av ansvaret om vi ska nå målen. Genom samverkan mellan kommuner, länsstyrelse, myndigheter, universitet och föreningsliv men också med grannlänen kan vi komma längre. Vi behöver också förändra vårt beteende på individnivå. Hur kan vi, var och en, lära oss att leva lite mer klimatsmart än vi gör just nu?

Klimathotet finns. Det råder ingen tvekan om det. Lika tveklöst är det så att vi kan hitta lösningar. Vad som krävs är insikt, kunskap och vilja. Det här är inga frågor vi kan eller får kompromissa i. Ytterst handlar det om vilken jord vi lämnar till kommande generationer. Vill vi ge dem möjlighet till hållbara liv? Är svaret JA så måste vi agera och det måste ske NU.

Pierre Edström (L)

Ordf i beredningen för hållbarhet och folkhälsa

Region Kalmar län

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.