Insändare

Trafikverket bidrar till avfolkningen

Ulf Flodin ,

Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018- 2029 missar både klimatet och regionalpolitiken.

Trafikverkets förslag går stick i stäv mot den politiska strävan att stimulera ”hela Sverige”.

Den samhällsekonomiska lönsamheten av väginvesteringar blir alltid högre än för järnvägsinvesteringar med de beräkningsmetoder som Trafikverket använder.

Det beror på att man inte beaktar regionala effekter av vidgade arbetsmarknader med en uppsnabbad järnväg. Det beror även på att Trafikverkets prognoser underskattar trafikökningen av järnvägssatsningar.

Svealandsbanan byggdes enkelspårig under 1990-talet i stället för dubbelspårig. Den fick en sjufaldig resandeökning. Därför tvingas man nu bygga mötesspår för att minska trängseln . Upprustningar av Blekinge kustbana gav en tiofaldig resandeökning. på banan Ystad – Simrishamn åttafaldig.

En sådan potential finns även i våra regionala banor, exempelvis Stångådals- och Tjustbanorna, som SKL lyfter fram i sitt ställningstagande från maj 2017.

Trafikverket arbetar med prognosstyrning. Man försöker se framtida resebehov genom att dra ut dagens kurvor och satsar där man tror behoven blir störst i framtiden.

Det medför självuppfyllande profetior, med fortsatt överexploatering av tillväxtregioner med ökad trängsel och bostadsbrist. Avfolkningsbygder får allt sämre villkor, vilket medför försvårade möjligheter att bryta ogynnsam utveckling.

I stället bör ju Sveriges framtid styras av politiska mål . Man kan kanske inte förvänta sig målstyrning av en tjänstemannaorganisation som Trafikverket. Men det ankommer på politiker att tänka vidare än i förlängda kurvor.

Gör om Trafikverkets plan. Den duger enbart som bakgrunds- och nulägesbeskrivning, inte som redskap för det fortsatta samhällsbygget.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.