Insändare

Tänk på igelkottarna på Valborg

Veganeesi ,

Inga majbrasor är värt det faktum att individer kan skadas eller dö som resultat.

Söndagen den 30 april är det återigen dags för Valborgsmässoafton och dagen till ära kommer flertalet majbrasor tändas runt om i landet.

Det är viktigt att lägga på minnet att dessa till synes harmlösa majbrasor utgör ett hot mot igelkottar och andra djur. Den bästa lösningen på detta problem hade självklart varit att inte elda över huvud taget.

De som dock ändå tänker elda under Valborgsmässoafton, trots risken att små djur dödas, bör alltid se till att flytta på rishögarna direkt innan eldning. Samma sak gäller även om majbrasan nyligen samlats ihop.

På så vis får igelkottar och övriga djur som eventuellt bosatt sig där en chans att fly därifrån, istället för att bli svårt brännskadade alternativt gå en hemsk död till mötes.

Mängder av djur bränns ihjäl varje vår för att de bosatt sig i dessa rishögar och det finns ingen garanti att djuren flyr när majbrasan väl tänds och elden sprider sig.

Ansvaret för att säkerställa att inga djur skadas eller dödas ligger med andra ord helt och hållet på de som tänkt elda upp rishögarna.

Skippa majbrasan i år. Om inte, se åtminstone till att alltid kontrollera samt förflytta rishögen direkt innan den tänds på.

Tänd aldrig på en rishög ni inte kan garantera är helt fri från djur. Deras liv är värt mer än en majbrasa.