Insändare

Solceller bättre än smutsig energi

Steve Sjögren

Svar på Mattias Bäckströms Johanssons (SD) debattinlägg om KSRR och solcellerna.

Mattias anser att KSRR:s investering i solceller inte är ekonomiskt försvarbar. Jag och vi i KSRR delar inte den uppfattningen.

Investeringen i förnyelsebar energi stämmer väldigt väl med vår profil inom miljöområdet. På sikt kommer denna investering på cirka 500 000 kronor att vara lönsam.

Vi har räknat med att elpriserna utvecklas enligt de prognoser som den nordiska elhandelsbörsen prognosticerar.

Vi räknar också med att solcellerna har betalt sig i förhållande till miljöpåverkan inom två år. Solenergi ger inga restprodukter och utrustningen går att återvinna.

Om man räknar med den utveckling som kommer att ske inom elcertifikaten så kommer de att minst tredubblas det närmast åren. Vi har ambitionen inom KSRR att vara en framsynt aktör på miljöområdet och det gäller även den energi som vi använder i våra anläggningar.

Att i stället köpa smutsig el tror vi inte på långsiktigt. Kärnenergin är på avveckling, titta på till exempel Tyskland.

Men det är förståeligt att du argumenterar för kärnenergi, det är ju ditt levebröd. Men tyvärr är det ett hot mot allas vår framtid. KSRR vill inte medverka till att hota framtida klimat tvärtom vi vill vara i spetsen för att ta vara på vår miljö.

Solceller är bra för alla.