Insändare

Skogsnäringen är rädd för synpunkter

Skogsgruppen Oskarshamn ,

Förvaltningsrätten i Jönköping har nyligen i en dom meddelat att avverkningsanmälningar från en enskild markägare inte får publiceras digitalt. Det är Södra som drivit frågan.

Ett beslut som radikalt försämrar vår öppenhet och allmänhetens möjlighet att kunna ha synpunkter på skogliga slutavverkningar.

Södra och ivrigt påhejade av övrig skogsnäring har drivit frågan om att förbjuda digital publicering av avverkningsanmälningar, vilket nu förvaltningsrätten bifallit.

Avverkningsanmälningar klassas ändå idag som en öppen handling och finns förvisso att tillgå hos Skogsstyrelsen. Men rent praktisk är det krångligt att få en anmälan tillhanda och näst intill omöjligt att få fortlöpande information.

När skogsstyrelsen började publicera avverkningsanmälningar digitalt blev det betydligt smidigare att få tillgång till dessa. Notera att de publiceras utan namn och fastighetsbetäckning.

När en markägare skall avverka skog måste en avverkningsanmälan skickas in till Skogsstyrelsen. Sedan får markägaren inte avverka inom sex veckor.

Denna ”sexveckorsregel” är till för att övriga myndigheter, organisationer, privatpersoner skall ha möjlighet att yttra sig över en anmäld avverkning. Vilket är viktigt för att kunna ha synpunkter på en avverkning.

Det kan handla om värdefull natur och kulturmiljö som varken markägare eller skogsstyrelse har kännedom om. Kanske så höga naturvärden att behov av ett formellt skydd är nödvändigt.

Eller där man tillsammans med markägare går med på att ta en större hänsyn. Det kan också vara den tätortsnära skogen som berör många. Allmänheten måste ha möjlighet att tycka till innan det är försent.

Argumenten som Södra drivit är att den enskildes integritet drabbas, kränkande, onödig exponering av skogsägares verksamhet.

Dessa argument är så pinsamt usla att det är ett riktigt lågvattenmärke. Det är faktiskt inte olagligt att avverka skog så vad är problemet?

Skall man förbjuda att besöka det nyupptagna hygget? Kanske bygga plank kring sina kalhyggen så att ingen kan se vad man gjort med sin skog. Den enskildes integritet kan ju drabbas.

Nej, den verkliga orsaken handlar varken om integritet eller kränkning. Det är den samlade skogsnäringen som är ytterst obekväma med att någon utomstående har synpunkter, protesterar mot en skoglig åtgärd. Skogsnäringen vill kunna verka fritt utan att någon annan blandar sig i.

Glöm inte att skogen tillhör oss alla, både människor och allt levande. Den rätt och det ansvar skogsnäringen har är att vårda skogen där miljö och produktion skall likställas.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.