Insändare

Sänkta priser ger fler resenärer

Landstingsanställd

Flera gånger i veckan åker jag kollektivt till min arbetsplats på Länssjukhuset i Kalmar

Dels för att det är bra för miljön, dels för att parkeringssituationen på sjukhuset är svår. Det är tufft att hitta parkering efter klockan åtta på morgonen för både personal och besökare.

Varje månad när jag ska köpa mitt månadskort så slår tanken mig till varför inte fler väljer att åka just kollektivt till jobbet.

Men så förstår jag, busskortet kostar mig 710 kronor i 30 dagar och det är ett så kallat Kalmar kommunkort som ska vara lite subventionerat.

Med tanke på att KLT ägs av Landstinget så borde det ju ligga i bådas intresse att fundera över varför inte fler landstingsanställda nyttjar kollektivtrafiken till sin arbetsplats.

KLT satsar på nya bussar med wifi, eluttag med mera men varför inte satsa på att sänka priserna för alla som vill pendla till sina jobb – det skulle ju miljön vinna på.

Det är något som inte stämmer, åk miljövänligt och tillsammans men ändå så ökar antalet bilar och fler lämnar kollektivtrafiken.

Kommande om- och nybyggnationer på sjukhuset kommer att påverka parkeringsmöjligheterna ytterligare för besökare.

Idag finns det gott om parkeringar för personal med tillstånd som i sin tur tar platser från besökarna. Så om man kan titta över priserna på kollektivtrafiken så är det win-win-situation för alla parter.