Insändare

Orättvisa regler för inträden till parker

Familjen Långben

Hur är det möjligt att det 2017 fortfarande är lagligt att göra skillnad på familjer på grund av barnens storlek?

På djurparker och andra barnanpassade aktiviteter fungerar det ibland så att barn under en meter får gå in gratis.

Det slår många gånger mycket orättvist mot familjer med långa barn. Det kan skilja flera år på när korta och långa barn passerat en meter.

Vi är en familj med flera barn, där barnen snabbt blir en meter långa, redan innan de fyller två år har de passerat en meter.

Många barn når inte en meter förrän efter att de har fyllt fyra år. Vi har vid flera tillfällen besökt nöjesparker tillsammans med andra familjer med normallånga eller korta barn, där vår nota oftast hamnat på närmare 1 000 kronor mer, trots samma ålder på barnen och antal barn som vi har haft med.

Det borde vara självklart att man använde sig av åldersgräns istället, så det blir lika för alla.

Man får inte diskriminera på grund av kön, hudfärg, sexuell läggning med mera men när det gäller storleken på barn så är det fritt fram.

Det borde vara så att det är gratis inträde till alla som fyller tre alternativ fyra år det året, alltså att man inte heller gör skillnad på om barnet fyller år tidigt eller sent på året.

Inträdet på dessa barnaktiviteter är ofta mycket dyra och att familjer ska straffas och få betala mer för att barnen är långa känns inte alls bra.

Så ni som ansvarar för de familjeparker som fortfarande använder er av dessa orättvisa inträden, försök att hitta en lösning som inte diskriminerar barnen eller deras familjer på grund av barnens storlek.