Insändare

Orättvis elområdesindelning måste bort

Insändare ,

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Område 4 omfattar Skåne, Blekinge och Öland samt delar av Småland och Halland.

Elkonsumenterna i område 4 betalar mer för sin el än vad man gör i övriga delar av landet.

Syftet var att dessa pengar skulle användas för två ändamål; dels bygga ut elproduktionen inom område 4, dels förbättra överföringskapaciteten från norra Sverige till södra Sverige.

När detta var genomfört skulle elområdena, avskaffas och hela landet, på lika villkor, få del av den nationella resurs som elproduktionen utgör.

Eftersom Elområde 4 har en stor befolkning samtidigt som möjligheterna att bygga ut elkraftsproduktionen i södra Sverige, är begränsade till i huvudsak vindkraft, så råder det fortfarande ett underskott av elproduktion i södra Sverige.

Kärnkraftsproduktionen i Ringhals och Oskarshamn ses som en nationell resurs och räknas inte södra Sverige tillgodo.

Det verkar inte heller finnas någon vilja hos aktörerna på marknaden att bygga ut kraftproduktionen inom Elområde 4.

Tvärtom verkar kraftproducenterna nöjda med sakernas nuvarande tillstånd: man får mer betalt för all el som säljs till konsumenterna där.

Den utbyggnad av kraftnätet som var planerad har inte heller genomförts: den för södra Sverige viktigaste delen av Sydvästlänken, utbyggnaden till Norge, har strukits från planerna.

Sedan elområdena inrättades har vi haft relativt milda vintrar. En export av el från Sverige, motsvarande 12 procent av den totala produktionen har skett. Trots detta så betalar kunderna i elområde 4 mer för sin el än vad man gör i övriga delar av Sverige.

Sveriges elproduktion är en nationell resurs som alla svenskar har rätt att nyttja på lika villkor.

Bengt Erlandsson

Ordförande Villaägarna i Kalmarbygden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.