Insändare

Öland förlorar sin själ om trafikplanen blir verklighet

Trafik Artikeln publicerades
Köer genom Glömminge på väg 136 under Skördefesten 2016. Trafikverket har en plan för att förbättra trafiksituationen på Öland, men får mothugg av insändarskribenten på hur detta ska ske.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Köer genom Glömminge på väg 136 under Skördefesten 2016. Trafikverket har en plan för att förbättra trafiksituationen på Öland, men får mothugg av insändarskribenten på hur detta ska ske.

Apropå Trafikverkets samråd i Glömminge 2018–11–05 beträffande ombyggnad av väg 136 på Öland. Att kalla detta samråd känns konstigt, då Trafikverket (TRV) hade väldigt lite att presentera över hur man tänkt sig det hela.

Det som framkom var att 100 km/h skulle i princip vara rådande hastighet från brofästet till Borgholm på en mötesfri 2+1-väg. I undantagsfall skulle utfarter få finnas. Att lägga ner så stora belopp som skissats på en väg, som egentligen bara har problem 4–8 veckor på ett år tycks orimligt. Att dessutom föreskriva 100 km/h som gällande hastighet gynnar inte på något sätt oss som bor ”i förbifarten”. Dessutom spärrar man av för det så omhuldade rörliga friluftslivet med viltstängsel och mitträcke.

En väg av den planerade utformningen är inget annat än en våldtäkt på den öländska naturen och kulturen. I nord/sydlig riktning har Öland bara två vägar och genom det tänkta utförandet på den ena vägen, kommer ön att förlora sin själ. En själ som lockar så många turister och en själ som vi värnar om. Det är därför vi bor här.

De som gynnas av denna tvivelaktiga investering är eventuellt Borgholmsbor och de turister som ska till badanläggningar i norr. Att de skulle uppskatta några ynka minuters kortare restid kan inte glorifiera den enorma investering som Trafikverket ämnar igångsätta. Deras tidsvinst ska sättas i relation till den ökade tidsförlusten, utöver minskade rörligheten för det fria natur- och fritidslivet, som vi vid vägen närboende drabbas av på grund av förlängda körvägar på nya bivägar. Nya bivägar som påverkar Ölands natur på ett ytterligare avsevärt negativt sätt. Man måste betänka att det är på kulturmark den planerade nya 136:an inklusive bivägar och vidhängande trafikanordningar ska anläggas. Därtill kommer ökande negativ miljöpåverkan om alla närboende ska köra söderut för att komma norrut och vice versa när nästan alla utfarter ska elimineras. Detta har även kommunalrådet i vår kommun uttalat sig om i pressen som en tokig idé. Hur stor roll ur miljösynpunkt spelar ökad hastighet? Hur stor roll ur miljösynpunkt spelar längre körvägar?

En fråga i sammanhanget som tarvar en förklaring är varför man ska höja trafikhastigheten, när man i nästan alla andra sammanhang med kraft hävdar att ökad hastighet ökar risken för trafikolyckor med tragisk utgång. Då är det inte naturvärden i form av flora och fauna man vill ge företräde. Dem hinner man inte uppfatta i den farten om inte viltet hamnar på motorhuven. Öland är som bekant djurrikt.

Vad Öland behöver är bra av- och påfarter till väg 136 och fler och bättre cykelvägar. Cykelvägarna behöver definitivt inte ligga i anslutning till väg 136 utan kan med fördel förläggas till områden med helt andra attraktionsvärden och där en cykelled skulle kunna främja friluftslivet i folkhälsans tecken.

I det underlag som TRV presenterar på sin hemsida finns uppräknat en massa känsliga ting såsom flora och fauna. För att inte tala om de heliga stenmurarna. Vad man INTE talar om, är effekten på en annan känslig struktur nämligen de bofasta skattebetalarna i det berörda området i Mörbylånga kommun. Kan de inlagor som kommer som svar på TRV :s samrådsmöte ha någon påverkan i positiv riktning för oss, och som TRV beaktar har det inte varit förgäves, men som Relling sa"……".

Att TRV lagt ner så lite arbete för presentation för oss, måste kännas bra, när projektet ändå inte har några bra förutsättningar att bära sig.

Vad vinner man med två minuter, om Öland förlorar sin själ?

 

Sten Rågåker

ordf. Sönnerborgs Samfällighetsförening

 

Läs mer:

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.