Insändare

Läkarbrist ligger bakom långa köer

Insändare ,

Svar på Eva Höglunds insändare angående köer till ögonvården.

Den politiska majoriteten i Landstinget arbetar hela tiden för att korta och få bort köer när de uppstår inom vården.

Det är ett prioriterat arbete och vi är med­vetna om de problem som finns med långa väntetider inom ögonsjukvården och då fram för allt i södra länsdelen. Dessa köer finns till stor del inom kataraktkirurgin det vill säga åtgärder i samband med grå starr.

Anledningen till detta är att kliniken inte varit fullt bemannad och att många nya patienter har kommit till. Arbetet ­pågår nu för att korta och få bort körerna.

Sjukhuset och kliniken har bland annat ­inlett ett samarbete med Jönköpings län som har meddelat att de har ­kapacitet över.

En annan prioriterad ­fråga är nu att förstärka på läkarsidan så att det är fullt bemannat på alla tjänster.

Vi kommer i den politiska majoriteten att göra en uppföljning under hösten för att följa utvecklingen.