Insändare

Invandrarna behövs i sina egna hemländer

Nilsson ,

Den största orsaken till flyktingströmmarna i världen är överbefolkning, befolkningsökningen.

Jordens befolkning är nu över sju miljarder människor och ökar med drygt 80 miljoner per år.

Näst störst är religiösa motsättningar som skapar konflikter och krig. Dessutom är länder som USA, EU, England med flera väldigt duktiga på att lägga sig i andra länders styre och politik, exempel på det är Afganistan, Irak, ­Libyen och Syrien.

I Sverige har vi tidigare inte haft överbefolkning och bostadsbrist, det har vi nu. Det kaos (i politikermun: utmaningar) som nu råder inom många verksamheter och i många ­bostadsområden beror främst på de senaste ­decenniernas och fram­förallt senaste årens ­invandringspolitik.

    På 80-talet hade Sverige en mycket human invandringspolitik men i slutet av 1989 ansåg den social­demokratiska regeringen med Ingvar Carlsson i spetsen att det hade gått för långt. Det hade då kommit cirka 29 000 ­invandrare under året.

    Därför infördes den så kallade luciaöverenskommelsen den 13 december 1989 som innebar stopp för all invandring utom konventionsflyktingar.

    1991 rev dock Bengt Westerberg (FP) upp överenskommelsen och efter det har i princip invandringen rullat på mer eller mindre okontrollerat.

    För att något så när ­normalisera förhållan­dena i Sverige så att kaoset inte övergår i kollaps ­måste politikerna ställa tillrätta det de själva har ställt till med och då är det i första hand inte integration som behövs utan en mycket omfattande återvandring så snart som möjligt.

    Europa eller Sverige kan inte hjälpa alla dessa människor. De måste hjälpa sig själva, planera sina liv och familjer och slåss för sina mänskliga rättigheter, tillsammans i sina hem­länder. De behövs verk­ligen där framöver för att bygga sina länder rika igen. De flesta svenska ­politikerna anser att S­verige får tillväxt och blir rikare av invandringen men Sverige är redan tillräckligt rikt. Det är en ­cynisk teori som medför att med fler invandrare här blir vi rikare medan fattigdomen i länderna som ­invandrarna kommer ifrån i stället då ökar eftersom de då inte får tillväxt. Nilsson