Insändare

Inget förtroende för de som bygger mest

Ann Y Hellenborg ,

Vid nästa val ska man rösta bort de politiker som visar på arrogans och maktfullkomlighet. Nästa val är nästa år 2018 och tiden går fort.

Att vara förtroendevald innebär att man även efter det att man blivit vald måste visa på en förmåga att lyssna, lära och kritiskt granska.

Att visa på att man är störst, bäst och kan bygga mest ger inte ett förtroende för framtiden.

Det är så enkelt att fälla träd, platta till och bygga höga hus. Men de träd som du fäller och den biologiska faunan på marken kommer aldrig igen.

    Och som sagts tidigare så finns det andra platser att bygga på.

    Men det är ju klart, har man tanken att jag är bäst för jag kan bygga mest då finns det många sköna gröna platser att bygga på.

    Så dumt egentligen att riva en fallfärdig byggnad (gamla Rifa-byggnaden) för att bygga nytt när man kan skövla lite träd som ger oss välbefinnande syre och glädje?

    Så gör om och gör rätt.

    För nästa år tänker jag rösta och jag vet fler som röstar rätt.