Insändare

Hämta dricksvatten från Vättern

Insändare Artikeln publicerades

Jag bor i ett län där grundvattnet är extremt lågt. Vad beror det på? Jag är ingen expert på detta men funderar på om det beror på oss själva?

Många som inte har kommunalt vatten djupborrar brunnar ner till 80-90 meter och tar upp grundvatten. Många kommuner gör samma sak.

Enligt min teori så tar det många år innan ytvatten når ner till grundvattnet och om vi då dränerar vattnet underifrån så blir det fel i systemet.

Allt överskott från ytan ska ner till grundvatten. Har vi då ytvatten så vi klarar oss? Ja visst har vi det. Vi har Vättern och Vänern, våra största sjöar i Sverige, med sötvatten varifrån vi släpper ut miljarder med kubikmeter i Kattegatt och Östersjön. Varför ta vi inte tillvara på detta i stället för att ta upp grundvatten?

Min idé är att Kalmar län, som har brist på vatten, förhandlar med kommunerna runt Vättern om att få bygga en kulvert (inget rör) på 15 meter i diameter och leda ner vatten från Vättern till vårt län och fördela detta mellan kommunerna via ett reningsverk.

I dag rinner färskvattnet ut i Östersjön. Sedan bygger Borgholms kommun och Mörbylånga kommun avsaltningsverk i Kalmarsund för att återta färskvatten. Hur miljövänligt är det och vad kostar det?

Avledningen av vatten från Vättern skulle bli mindre än det som flödar ut via Göta kanal och som i dag bara används till slussning av nöjestrafik.

Om vi kan bygga fibernät till alla kan vi inte då bygga en trygg försörjning av färskvatten? Vi överlever utan fibernät men inte utan färskvatten.

Hans Gustavsson