Insändare

Förnybara bränslen gör att vi når målen

Insändare ,
Elbilar är ett av flera exempel på satsningar som gör att vi kan nå klimatmålen, menar skribenten.
Foto:Kallestad, Gorm
Elbilar är ett av flera exempel på satsningar som gör att vi kan nå klimatmålen, menar skribenten.

De fossila drivmedel som totalt dominerade transportsektorn under 1900-talet måste nu snabbt bytas ut för att vi ska klara av att nå klimatmålen.

Riksdagens mål att sänka transporternas växthusgasutsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 är både nödvändigt och ambitiöst men kan också visa sig ekonomiskt lönsamt.

Det har länge rått en stor osäkerhet om vilket drivmedel som ska ersätta de fossila och politiken har tyvärr präglats av ryckighet där olika förnybara alternativ ställs emot varandra.

För att snabbt sänka utsläppen är det dock tydligt att alla förnybara alternativ behövs.

Inget kan ensamt ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som används idag. Det viktiga är istället att vi hushåller med resurserna och använder dem så effektivt som möjligt. Därför ska varje bränsle användas där det har störst fördelar.

I städerna löser man flera problem om man kan få bort trafikens hälsovådliga utsläpp och sänka bullernivån. Då passar elbilar, elbussar och ellastbilar bra.

På samma sätt innebär det stora vinster att köra regionaltrafik på biogas. Där lastbilstransporter kör pendlingstrafik kan även elvägar vara ett alternativ och stora transportföretag med egna tankstationer kan välja biodrivmedelsmix på etanol, metanol, biodiesel eller biogas efter regionala förutsättningar.

Långväga transporter behöver flexibilitet för att till exempel kunna köra till andra länder med osäker tillgång på biobränslen. Där är biodiesel (HVO) ett bra alternativ eftersom det kan ersätta eller blandas med fossildiesel utan att motorn behöver ändras.

Biodiesel behövs även till de tågtransporter som inte ännu inte elektrifierats.

Sjöfarten har börjat gå över till fossil metanol och flytande fossil gas (LNG) för att minska utsläppen av hälsovådliga kväve- och svaveloxider. De är därmed förberedda att tanka förnybar metanol och flytande biogas.

För flyget är det enda alternativet på kort sikt gå över till biodrivmedel.

För att helt ersätta de fossila bränslena måste samtliga förnybara alternativ öka väsentligt. Det viktiga nu är att rätt förutsättningar ges för att snabbt få igång en hållbar inhemsk produktion av biodrivmedel och en utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning.

Tillsammans med en satsning på energieffektivare och smartare transportlösningar skulle det dessutom ge våra företag möjlighet att exportera lösningar till andra länder.

Vår omställning kan på det viset få stora effekter globalt samtidigt som den skapar arbetstillfällen och blir en lönsam affär för det svenska näringslivet.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.