Insändare

Bränd skog viktig för mångfalden

Lars Ambrosiusson

Efter den omfattande skogsbranden i Gillbonderyd utanför Målerås har det återigen uppstått en debatt om naturvårdsbränningar där metoden ifrågasatts.

Men rätt utförd har bränningarna mycket stor och även en naturlig betydelse för skogen.

Mycket tyder på att den största branden i Småland på decennier orsakades av en planerad naturvårdsbränning som blossade upp igen.

Naturligtvis mycket beklagligt och en tragedi för alla inblandade, inte minst skogsägarna i området där Skogsstyrelsens drönare kunde slå fast att 160 hektar skog påverkats.

Men den här olyckan är inte ett argument för att sluta med naturvårdsbränningar, något som framförts i debatten i lokal media. Det är snarare en orsak att återigen understryka vikten av att de utförs på rätt sätt.

Brandens betydelse för den biologiska mångfalden i svenska skogar finns omvittnat på många håll.

Många organismer är anpassade sedan tusentals år till att skogarna brinner. En naturvårdsbränning har en mycket snabb och stark nyttoeffekt för många brandgynnade arter.

Precis nyligen kom rapporter om att länsstyrelsen i Norrbotten nu hittat sex nya arter efter en skogsbrand i Kiruna för tre år sedan. En skog som brunnit återhämtar sig och skapar en rikare mångfald av både djur och växter.

Naturliga skogsbränder har med några få undantag (Västmanland, Hassela, Bodträskfors) nästan upphört helt. Detta eftersom skogarna numera har ett ekonomiskt värde vilket gör att räddningstjänsterna snabbt bekämpar bränder som blossar upp i skog och mark.

Till hjälp har brandkåren numera också ett mycket rikt förgrenat skogsvägnät. I ett naturlandskap är det helt normalt att många tusen hektar brinner varje år.

Trots att vi i dag genomför en del naturvårdsbränningar så är det bara en bråkdel av vad som brann i ett naturlandskap som brinner i dag. Därför blir naturvårdsbränningarna så viktiga för svensk skog och vår mångfald.

I nästan alla fall sker bränningarna helt enligt planerna och säkerheten är mycket hög. Men som i all mänsklig aktivitet sker ibland olyckor. I de flesta fall där det gått överstyr är det avslutade bränningar där efterbevakningen klickat.

Det är förstås oerhört viktigt att bränningarna genomförs av kompetent specialutbildad personal för att minimera risken för olyckor vid bränningarna och framförallt efter genomförd bränning.