Insändare

Att ha ett hem är en mänsklig rättighet

Insändare Artikeln publicerades
Kommunen måste lyssna på vad invånarna behöver för att komma till rätta med bostadsbristen, skriver Hyresgästföreningen i Kalmar.
Foto: JESSICA GOW / TT
Kommunen måste lyssna på vad invånarna behöver för att komma till rätta med bostadsbristen, skriver Hyresgästföreningen i Kalmar.

I Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2019, skriver Pär Hansson och Martina Almqvist klokt: ”Att ha ett hem är en förutsättning för att kunna växa och utvecklas som människa. Det understryks inte minst i FN-deklarationen där rätten till en bostad är en social rättighet.”

I Kalmar kommun liksom i andra kommuner byggs det bostäder för att möte bostadsbristen. Nationellt pratas det om att bostadsmarknaden börjar bli mättad. Trots det ser vi människor som fortfarande har mycket svårt att hitta en bostad. Framför allt unga, nyanlända, studenter och personer med lägre betalningsförmåga.

Hyresgästföreningen ser en oroande utveckling där för lite hänsyn tas och har tagits till demografins utmaningar vid bostadsplanering och byggande. Vi menar att det kan leda till en mer förstärkt segregation och på sikt minska utvecklingsmöjligheterna i de segregerade bostadsområdena. Det senaste decenniet har det nämligen i huvudsak byggts dyra bostäder som inte kan efterfrågas av människor med låga inkomster eller ens normala inkomster. Det här kan komma att straffa sig. När det endast byggs för den köpstarka gruppen öppnar det upp för oseriösa aktörer att hyra ut bostäder med låg standard till höga kostnader. Till slut blir detta det enda alternativet för människor som inte har någon annanstans att vända sig. Detta riskerar också att slå mot det allmänna, då kommunerna måste hitta skyddsboende och boende åt ensamkommande.

För att komma tillrätta med de problem vi ser på bostadsmarknaden anser vi att följande åtgärder bör vidtas:

•Kommunen måste lyssna på vad invånarna behöver. Därefter behövs en analys av bostadsbehovet och hur den demografiska profilen ser ut för att planeringen ska hamna rätt.

•Kommunen bör ställa krav på att det ska byggas hyresrätter till rimliga kostnader och utifrån demografiska behoven annars hamnar vi i ett läge där lägenheterna står tomma samtidigt som det är bostadsbrist och fler bor mer trångbott.

•En kommunal bostadskö som underlättar för de som vill flytta till kommunen och de som vill flytta inom kommunen.

•Kommunen bör ställa krav på att en procentuell del av hyresrätterna ska gå till den kommunala bostadskön när mark säljs för bostadsbyggande.

Hyresgästföreningen möter gärna politiker, tjänstemän och organisationer för att diskutera bostadsfrågan vidare. Om kommunen genomför de förändringar vi föreslår när det gäller bostadspolitik och planering av bostäder har vi som samhälle mycket att vinna och fler ges chansen till att få ett hem och därmed möjlighet att växa och utvecklas.

Hyresgästföreningen Kalmar

Alice Saksenvik, ordförande

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.