Insändare

Ägna er åt avfallet i stället, KSRR

Anders Nyström ,

Jag satte morgonkaffet i vrångstrupen när jag läste vad KSRR:s officiella inställning till kärnkraft är.

Budskapet framfördes av bolagets ordförande Steve Sjögren i en insändare i Barometern-OT den 17/6.

Inställningen till kärnkraft är enligt Steve Sjögren att den är ”smutsig”, vad menar KSRR med det? Oskarshamns kommun har flera representanter i styrelsen för bolaget, är deras inställning till kärnkraften alltså den som uttrycks i Steve Sjögrens insändare, eller har det inte diskuterats i styrelsen? Om påståendena inte är förankrade bör ni nog se er om efter en ny ordförande.

Jag som är bosatt i Oskarshamns kommun och, dessvärre mot min vilja, är ansluten till KSRR:s jämförelsevis mycket dyra avfallshantering ifrågasätter givetvis att KSRR överhuvudtaget har synpunkter på världens energiförsörjning. Vad har Tysklands mer eller mindre havererade energipolitik med KSRR och till bolaget anslutna kommuner att göra?

Det finns livscykelanalyser, som kan läsas av den som orkar söka vetenskapliga grunder för sina påståenden, som visar att koldioxidutsläppen är större för solenergi än för kärnkraft. Vad är smutsigt? Att det finns risker med kärnkraft är en helt annan sak, det finns risker med det mesta som vi människor gör. Men det är inte detsamma som att verksamheterna är ”smutsiga”.

KSRR:s påstående att kärnkraften är ett hot mot allas vår framtid är helt obegripligt, framför allt eftersom det kopplas till att det hotar framtida klimat.

Det vore bra om KSRR höll sig till det som bolaget är till för och lägger resurserna på det, det vill säga tar hand om avfall. Låt dem som begriper sig på energiförsörjning sköta den delen av samhällsservicen.

Spekulationer i form av investeringar i solenergi vill jag inte att ni gör med de avgifter jag betalar, det vill säga min pension.