Ornitolog vill ha ådebatt

Hultsfred Artikeln publicerades

Trots att fastighetsägare längs Emån kämpar för att motverka en invallning, finns det politiska krafter som fortfarande vill gräva upp slätten

Detta anser Östra Smålands ornitologiska förenings Kenneth Rosén, också aktiv vänsterpartist.
Ett 30-tal fastighetsägare har föreslagit att Emån ska lämnas orörd och att översvämningsdrabbade markägare i stället ska ersättas ekonomiskt ur en särskild fond.
- Med denna moderna syn på Emån och dess roll för utvecklingen blir man minst sagt förvånad när en kristdemokratisk riksdagsman talar sig varm för att gräva och bygga fördämningar, säger Kenneth Rosén.
Han tycker också att centerpartiets kommunala program verkar skumt i detta ärende.
- Man blir inte klar över vad de egentligen menar, fortsätter han. Partiet vill utföra en miljökonsekvensbeskrivning av det projekt som innehåller kraftig utgrävning av Tigerstadskanalen. Men varför ska vi kasta pengar på en utredning av något som inte längre anses rimligt?

Lantbruksintressen
Kenneth Rosén teoretiserar kring att det är tunga lantbruksintressen som är beredda att offra småskalighetens intressen och hoppas få i gång en politisk debatt om detta i Hultsfreds kommun inför valet.
- I den nya breda näringslivsinriktningen ser man Emån som en resurs i sig, säger Kenneth Rosén. Åkermarken har fått konkurrens av turism, rekreation, jakt, fiske och fågelskådning, säger han. De återkommande höga vattenflödena ses mer och mer som en förutsättning för det unika djur- och växtlivet i och kring ån. Utgrävningar i stället för våtmarker ökar också trycket på Östersjön.
TOMMY NILSSON
tommy.nilsson@barometern.se