Nötkreatur omhändertas av länsstyrelsen

Hultsfred Artikeln publicerades

En djurägare i Hultsfreds kommun förbjuds av länsstyrelsen i Kalmar att hålla klövdjur. Djurägaren får en tid på sig att avyttra besättningen, annars kommer länsstyrelsen att se till att djuren tas om hand, vilket kan innebära tvångsförsäljning eller slakt.

Redan tidigt under våren ville djurenheten vid länsstyrelsen ta djuren. Då var dock många kor på väg att kalva varför en tidsfrist lämnades. Nu föreligger inte hinder längre för att transportera bort djuren, konstaterar myndigheten i sitt beslut.