Kvinna dog av läkarutskrivet morfin - ingen kritik mot vården

Hultsfred Artikeln publicerades

Kvinnan avled av förgiftning efter stark morfinbehandling för nacksmärtor. Men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ingen kritik mot vården.

Kvinnan avled i början av året, efter att ha behandlats med starka morfinpreparat i ett halvårs tid. Först i väntan på magnetröntgen av ett befarat diskbråck. När det sedan visade sig att det inte rörde sig om diskbråck fick hon först fortsätta med behandlingen tills en andra läkare omprövade medicineringen och gjorde en nedtrappningsplan. Kvinnans smärtor kom då tillbaka och morfinmedicineringen togs tillbaka.

Trots att inga insatser för nya nedtrappningsförsök gjordes har IVO ingen kritik mot vårdgivaren efter kvinnans död, en vecka efter att behandlingen startades om.

IVO skriver i sitt beslut att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda händelsen och att utredningen lett till rimliga slutsatser. Vårdgivaren har sedan genomfört och planerat åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.