”Vi har inte för avsikt att dölja något”

Högsby Artikeln publicerades

Svar på onsdagens insändare om hotellplaner i Kalmar från ”Funderande skattebetalare”.

Under alla våra planprocesser diskuteras självklart olika alternativ innan man går fram med skarpa förslag till detaljplaner. Det sker hela tiden dialoger mellan kommunen, länsstyrelsen och byggaktörer under beredningsprocessens gång.

Det är också både kommunens och länsstyrelsens uppdrag att ha en vägledande funktion. Förslag prövas och förkastas innan man når fram till ett förslag att gå vidare med i dialog med våra medborgare och politiken.

När det gäller hotellet vid Ölandshamnen så bereds det just nu av tjänstepersoner. I detta ingår att ha en dialog för att veta vad som är gångbart om eller när sedan ett skarpt förslag tas fram för samråd till detaljplan.

I detta fall har Skanska tagit fram ett förslag till utformning som har visats för kommunen och länsstyrelsen. Jag fick också före jul detta muntligt presenterat för mig som ett arbetsmaterial.

I sin vägledning har sedan länsstyrelsen sagt att förslaget skulle godkännas utifrån siktlinjer och riksintresset för kulturmiljö. Det är bra att länsstyrelsen har gjort detta ställningstagande. Det innebär att varken kommun eller byggaktörer lägger ner utredningsresurser i onödan.

Kommunen har inte för avsikt att dölja någonting i sina planprocesser. Men det är samtidigt viktigt att det som presenteras för medborgare är något som kommunen kan ställa sig bakom.

I det här fallet har kommunen ännu ej tagit ställning till det förslag som Skanska har tagit fram. När det blir aktuellt att gå vidare så kommer sedvanlig planprocess att följa som inkluderar samråd och bred förankring med både medborgare och politik.

Mattias Adolfson (S)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.