Träd måste tas ned av arborist

Högsby Artikeln publicerades

Ett skyddsvärt träd på en fastighet i Huseby har fått länsstyrelsen att rikta ett föreläggande mot en markägare. Enligt länsstyrelsens beslut ska trädet i första räddas genom att det beskärs. Om inte det skulle vara möjligt kan en nedtagning av trädet ske först efter det att en certifierad arborist gjort en närmare undersökning. En eventuell nedtagning av trädet måste också utföras av en arborist. I beslutet hänvisas till att skyddsvärda träd har stor betydelse för allt från fåglar till svampar och insekter. Länsstyrelsen påminner om att arbetet måste utföras under perioden juli till mars för att det inte ska uppstå några störningar på de fåglar som eventuellt kan häcka i området.