Sotningstege och lokalproducerat i motioner från Centern

Högsby kommun Artikeln publicerades

Under måndagens kommunfullmäktige lämnade Centern två motioner.

Den ena gäller inköpspolicyn för kommunens verksamheter där partiet vill ändra en formulering. I första hand ska kommunen handla lokalproducerade livsmedel och i andra hand ekologiska sådana, vill Centern.

Den andra motionen handlar om att underlätta för fastighetsägare vid sotning och brandskyddskontroller. Detta genom att föreslå en utredning om att brandskyddskontrollant och sotare ska få en egen stege att ta med sig ut i stället för att fastighetsägare ska tillhandahålla stege.