S vill bygga konstfrusen isbana

Högsby kommun Artikeln publicerades
Här vid Mötesplats Hanåsa skulle det kunna finnas en konstfrusen isbana på vintern, tänker Jonas Erlandsson (S).
Foto: Eva Bergquist Andersson
Här vid Mötesplats Hanåsa skulle det kunna finnas en konstfrusen isbana på vintern, tänker Jonas Erlandsson (S).

Om S får bestämma, ska Högsby få en konstfrusen isbana så fort som möjligt. Den visionen har oppositionsrådet Jonas Erlandsson, som redan sonderat terrängen.

Tanken är att den konstfrusna isytan, som Jonas Erlandsson väljer att kalla den, ska ligga i den redan befintliga aktivitetsparken på Hanåsa. Där finns redan en färdig rink där isytan skulle kunna byggas upp på vintern.

– Barn behöver komma ut även vintertid och många tycker det är kul att åka skridskor. Inte bara barn, förresten, utan även vuxna. En isyta som den vi vill ha skulle bli ett mycket bra komplement till andra uteaktiviteter inte minst på loven under vintrarna, säger Jonas Erlandsson.

Han har redan varit i kontakt med styrelsen för föreningen som driver Mötesplats Hanåsa och fått positiva reaktioner. När det gäller pengar behöver det inte bli särskilt dyrt, menar han:

– Om föreningslivet kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till med skötseln kommer det inte att kosta så mycket. Vi hoppas att vi får vara med och styra efter valet och då ska vi omedelbart börja jobba för det här, säger han.

Liknande isbanor finns på andra håll i landet; bland annat i Mönsterås där man har en modell som ska kunna gå att flytta mellan olika orter. Men Jonas Erlandsson tänker sig att Högsby kommuns isyta ska ligga i just Högsby, dit ju många barn och unga åker dels för att gå i skolan men även för att göra andra aktiviteter.

Socialdemokraterna har bedrivit valrörelsen på bred front ända sedan försommaren. Man har bland annat knackat dörr, men också funnits ute på olika evenemang.

– Vi har 1000 registrerade samtal med medborgarna. Det är en fjärdedel av alla röstberättigade i Högsby och det känns jättebra. Det har blivit mycket prat om rikspolitik men även det lokala, där högsbys kommuninvånare verkar ganska nöjda i stort. Men det handlar ju om vilken ideologi man vill välja, säger Jonas Erlandsson.