Ny jaktlag lockade många till möte

Högsby Artikeln publicerades

– Självklart ska vi fortsätta med löshundsjakt, men tyvärr finns ett visst motstånd, sade ordförande Björn Sprängare, Jägareförbundet i Högsby på onsdagen.

Närmare hundratalet personer hade mött upp då Jägareförbundet i Kalmar län hade sitt årsmöte och till detta hade man lyckats engagera ingen mindre än förbundsordförande Björn Sprängare, Stockholm.
– Den nuvarande jakt­lagen är sedan 1938 och har i och för sig moderniserats, men nu är en jaktlagsutredning på gång, där vi i Jägareförbundet har många intressen att bevaka. Det är självklart att jakten även i fortsättningen ska bedrivas med lösdrivande hundar, även om alla inte är inne på den linjen.
Antalet jägare har glädjande nog ökat under senare år, även om inte alla är med i Jägareförbundet.
– Förbundet har en viktig roll i jaktfrågor och ju fler vi är desto bättre. Jakten tillhör den nordiska kulturen med allt vad det innebär. Vi står upp för att jakten ska ske på rätt sätt.
Vargfrågan har på senare år blivit mycket omdiskuterad och vargen finns numera etablerad i Mellansverige.
– Vargen upprör känslor, vilket är enkelt att förstå. Exempelvis tar de i Dalarna årligen 5 000 älgar, vilket skapar irritation hos inte minst jägarna. På en liten ort kanske skolan och affären har försvunnit och kanske även älgjakten beroende på vargens framfart. I?Värmland finns det exempelvis jaktlag som har ställt in älgjakten som en konsekvens att den är så decimerad som en följd av vad vargarna har ställt till med. Älgjakten är något som jägarna anser vara årets höjdpunkt och den är helt enkelt etablerad i vår kultur.
I vilket fall som helst hoppas Björn Sprängare att jägarna inte ska tappa tron på det rättsliga system som finns i landet, men tycker samtidigt det är märkligt att så pass många lyssnar på vad han kallar för rovdjursfantasterna.
– Jag tycker det är en fantastisk känsla att vara ute på jakt i de svenska skogarna och inte minst då naturupplevelserna. I kampen mot de vilda djuren blir jag oftast den förlorande parten, men det spelar mindre roll. Som förbundsordförande är det alltid lika intressant att komma ut bland jägarna för att få lyssna på deras synpunkter och det blev en mycket givande kväll i Högsby, säger Björn Sprängare.