Landstinget svarar på kritik om ungdomsmottagning

Högsby kommun Artikeln publicerades

I början av mars skrev oroliga föräldrar ett brev till Högsby kommun. De vänder sig mot att det inte finns någon ungdomsmottagning i sommar. Nu svarar landstinget.

Vi berättade tidigare att föräldrarna reagerar mot att ungdomsmottagningen i Högsby prioriteras ner under sommaren. Även mödravården berörs. Föräldrarna menar att ungdomar kan behöva få snabb hjälp med exempelvis dagen-efter-piller eller preventivmedel. Även unga med psykiska besvär vänder sig ofta till ungdomsmottagningen, men i sommar får de åka till grannkommunerna.

Eftersom det är en fråga för landstinget skickade kommunen brevet vidare, och har nu fått svar av Johan Rosenqvist, hälso-och sjukvårdsdirektör. Det är dock en klen tröst för föräldrarna.

Han medger att ungdomsmottagningarna är viktiga men hävdar att det är barnmorskebristen som gör att man inte kan bemanna dem i sommar. I sommar gör den låga bemanningen att man måste prioritera den akuta verksamheten, skriver Rosenqvist.

Han avslutar med att påpeka att ambitionen på sikt är att kunna resurssätta mottagningarna fullt ut året runt, bland annat med stöd av riktade statsbidrag och i samverkan med Länsgemensam ledning i samverkan och länets skolor. När detta ska ske framgår inte.