Klimatkliv ger stöd till Böta kvarn

Böta kvarn Artikeln publicerades

Tre företag i Kalmar län får dela på 14,7 miljoner kronor från Naturvårdsverket.

Ett av dem är Böta kvarngruppen AB. Arbetet med ett fossilfritt Kalmar län 2030 fortsätter att få stöd av Klimatklivet. Fem projekt får närmare 14,7 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att minska sina koldioxidutsläpp. Framför allt är det konverteringar från olja till pellets som får mest stöd och där ligger Böta Kvarn- gruppen i framkant.

– De har även lyckats få stöd av Klimatklivet till projekt i andra län. Det är väldigt roligt att ett företag i länet visar vägen, att tillvara ta regionala resurser som biobränsle är en viktig del i länets framtida energiförsörjning, säger Tommy Lindström, samordnare för energi- och minskad klimatpåverkan på Länsstyrelsen Kalmar.

Totalt satsas närmare 20 miljoner i de tre projekten som Böta Kvarn fick bidrag för i länet.