Fastighetsägare vill ha dispens

Högsby kommun Artikeln publicerades

En fastighetsägare har ansökt om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad och ersättningsbyggnad. Fastighetsägaren skriver att det har pågått liknande projekt i området och att kommunen i de fall har bedömt att det inte påverkar växt- och djurlivet och på så sätt inte påverkar strandskyddets syfte.