Expert: Pedofiler samlar troféer

Högsby Artikeln publicerades

– Från dag ett har han sett förskolan som ett smörgåsbord. Det har inte funnits någon omtanke om barnen. Han har bara tänkt på sig själv, säger Börje Svensson.

Han är legitimerad psykoterapeut och har bland annat jobbat med behandling av offer och förövare av sexuella övergrepp.
Han berättar att Högsbyfallet är det största pedofilfallet i Sverige sett till antalet offer som drabbats. Åtal­­et mot den 21-årige praktikanten gäller 13 barn i åldrarna ett till sex år. Övergreppen har i flertalet av fallen dokumenterats av mannen och spridits vidare på internet.
– Det handlar om troféer och att samla. Många pedofiler samlar på barnpornografi. Det som de dokumenterat själva har de svårt att göra sig av med. Oftast är de medvetna om att de kan åka dit vid en husrannsakan, men det är starka krafter som gör att de vill behålla bilderna. Genom att dela med sig får de även nya.
– Om han inte hade dokumenterat sina övergrepp hade det kanske aldrig uppdagats hur många han hade utsatt.
Praktikanten har erkänt övergreppen i samtliga 13 fallen där alla utom ett barn går på förskolan.
Hur läker man efter ett övergrepp i den här åldern?
– Min erfarenhet säger mig att barn som varit utsatta av en person som inte är närstående vet inte vad de har varit utsatta för. Det är viktigt att berätta att det där gjorde killen fel, prata om vad barnen känt och tänkt. Det blir skador när det gäller tilliten till andra vuxna. Föräldrarnas tillit till de som jobbar med barnen skadas också vilket kan smitta av sig.
Börje Svensson berättar att barnen även kan få problem med gränser och göra saker mot andra som är integritetskränkande.
– För den som vet att klappningar och smekningar slutar vid en gräns har det naturligt i ryggmärgen och det är viktigt att barnen får tillbaka känslan för rätt och fel. Prognosen är god vad gäller läkning och det är viktigt att föräldrar gör vanliga saker med barnen.
21-åringen har berättat i förhör att han förstått att det varit fel det han har gjort men samtidigt naturligt.
Att inte spärren finns kan handla om att förövaren upplevt ett utanförskap själv, säger Börje Svensson.
– När de här killarna blir idealiserade av barnen får de bekräftelse. Samtidigt känner de en avundsjuka mot att barnen har det bra och det brukar finnas ett stråk av aggressivitet som gör att de kränker barnen.
21-åringen har föräldrar och syskon. Att förövarens brott smittar av sig på de anhöriga är vanligt.
– Jag vet anhöriga som tvingats flytta. Oförsonligheten gör att ett sådant här brott drabbar de oskyldiga.
Ditt råd till Högsbyborna?
– Att tänka på att han sitter i förvar för det han har gjort. Att folk sörjer och pratar om det som har hänt, men att man inte ser en fara i varje buske. Det är viktigt för barn att ha manliga förebilder i förskolor. Det får man inte glömma.