Bristande rutiner på LSS-boende

Högsby kommun Artikeln publicerades

En lex Sarah-anmälan har gjorts beträffande en händelse som inträffat på ett LSS-boende i Högsby kommun.

Enligt anmälan handlar det om bristande rutiner vad det gäller medicinhantering. Boendet har nu skärpt sina rutiner för att hindra att samma sak händer igen och man planerar även andra åtgärder för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Ett problem är dock att hitta sätt att nå ut med information till alla i personalen.

”Ytterligare utbildning i dokumentation för enhetens medarbetare bör övervägas då det i utredningen framkommit att det finns medarbetare som inte loggar in, läser och dokumenterar händelser av betydelse”, skriver socialutskottet i sitt beslut.