Bolagsägare får böta för skräpig tomt

Högsby Artikeln publicerades

Ett företag i Högsby får nu punga ut med 80 000 kronor i böter för att man inte städat upp på en fastighet.

Redan i februari i år beslutade Myndighetsnämnden i Högsby att förelägga bolaget vite på totalt 40 000 kronor för att ägarna inte städat upp skrot och annat avfall från två områden på en fastighet utanför Högsby.

Beslutet delgavs ägarna i mars och i början av augusti i år gjorde miljö- och byggkontoret ett besök på platsen.

framkom att det fortfarande lagrades en del skrot och avfall på två områden inom fastigheten. Bolaget har fått tillfälle att yttra sig men inget yttrande har kommit. Efter att ha tittat närmare på ärendet konstaterar nu Mark-och miljödomstolen i Växjö att vitet verkligen ska dömas ut.