Barn flyttas från förskolan

Högsby Artikeln publicerades

På förskolan, där en 21-åring praktikant misstänks?för övergrepp mot elva barn, har föräldrar till?två barn sagt upp sina platser.

Uppsägningarna har gjorts från två ?olika familjer, vilket bekräftas av den kvinna, som är föreståndare vid förskolan.
– De båda uppsägningarna kom i ett tidigt skede sedan uppmärksamheten hade riktats mot den 21-årige praktikanten. Jag tycker det är två för mycket, som slutar. Framför?allt är det mest synd om de båda barnen, som har trivts här på förskolan. Totalt har vi 50 barn här, framhåller kvinnan, som är föreståndare vid förskolan.
Vidare uppger hon att de två som har slutat inte alls innebär ett avgörande avbräck för verksamheten totalt sett, då den ska drivas vidare precis som tidigare.
– Så sent som i förra veckan kom ansökningar om fyra nya barn, som kommer att börja här nästa månad. Detta är verkligen positivt och min uppfattning är att verksamheten har ett gott anseende. Efter all den negativa uppmärksamhet, som har riktats mot denna förskola den senaste tiden finns det föräldrar, som alltså väljer att placera nya barn här. Något som jag?????uppskattar väldigt mycket.
När den pågående polisutredningen, som gäller den misstänkte 21-årige praktikanten är genomförd har Högsby kommun, som är tillsynsansvarig, bestämt att man tillsammans med olika parter ska genomföra en undersökning för att om möjligt få besked om hur händelser av detta slag ska kunna undvikas.