Marlene Nilsson och Roger Lundin,

Guldklimpar

Vallby 210, Vassmolösa, fick den 9/9 en son som heter Viktor Lundin.
Vikt 3 405 g, längd 47 cm.